சேமிப்பு

சேமிப்புகள் எப்போதும் உங்களின் வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும்

ஆனால் அந்த சேமிப்புகள் பாதுகாப்பானதா? மகிழ்ச்சியளிக்கும் பலன்களை தருகிறதா? இதுபோன்ற உங்களின் ஐயங்களை மனதில் வைத்துக் கொண்டே முதலீடு செய்ய வேண்டாம் . தனலட்சுமி சீனிவாசன் நிதி லிமிடெட் உங்களின் சேமிப்பிற்கும் அதற்கான குறுகிய கால பலன்க்ளையும் விசேஷமான வட்டி விகிதத்தில் வழங்குகிறது.